Termeni si conditii
Editorul site-ului
IF Tudose Gheorghe 14 Scaune Casoca
Nr. inregistrare Reg. Comertului: F10/98/2000
Prezentul document reprezinta un Acord de utilizare al site-ului itinerar.ro Contine reguli obligatorii aplicabile oricarei / oricăror persoane care utilizează serviciile si informatiile puse la dispozitie de către IF Tudose Gheorghe 14 Scaune Casoca.
Prin "utilizator" se intelege orice persoana fizica si / sau juridică care accesează itinerar.ro, indiferent de motiv.
Utilizatorii accepta in mod expres ca simpla utilizare sau accesare a serviciilor si / sau informatiilor oferite pe site semnifica acceptarea deplina si neconditionata a oricăror prevederi din prezentul acord si a oricăror modificarii ale acestuia. Daca nu sunteti de acord cu continutul prezentului Acord, va rugăm sa nu utilizati serviciile si informatiile acestuia.
Drepturi de autor
Acest website si continutul sau sunt proprietatea IF Tudose Gheorghe 14 Scaune Casoca si sunt protejate de legile drepturilor de autor si prevederile tratatelor internationale. Reproducerea oricarui material de pe acest site este autorizată numai pentru informarea exclusiva pentru uzul strict personal si privat. Orice reproducere si/sau reprezentare integrala sau partială a site-ului, sau a oricarui element care il compune (precum mărci, logo-uri, fotografii, imagini, ilustratii, fisiere audio/video...) pe orice tip de media, pentru oricare alt scop, inclusiv comercial este strict interzisă, fără autorizarea prealabilă in scris din partea IF Tudose Gheorghe 14 Scaune Casoca.
Cookies
Utilizatorii sunt informati ca atunci cand viziteaza site-ul, pe browserul lor se poate instala in mod automat un cookie. Un cookie este un fisier care nu este utilizat pentru identificarea utilizatorilor, ci pentru a inregistra informatii despre comportamentul de navigare pe site-ul web. Utilizatorii site-ului pot dezactiva acest cookie in setarile de navigare web.
Google Analytics, un serviciu de analiza web furnizat de Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizeaza cookies, care sunt fisiere text plasate in computerul dumneavoastră, pentru a analiza modul de utilizare a site-ului. Politica de confidentialitate Google
Google Adsense . Despre modul în care Google gestionează datele în produsele sale publicitare găsiti în link-ul următor: Cum utilizează Google recunoasterea tiparelor
Trafic.ro o platformă online care oferă acces proprietarilor de site-uri la diverse statistici prin utilizarea scriptului trafic.ro Cookie-urile folosite prin scriptul trafic.ro, pe baza informatiilor pe care le adună despre utilizatori, ne ajuta sa eficientizam site-ul astfel incat acesta sa fie cat mai usor accesat de catre utilizatori. Informatiile respective nu monitorizează utilizatorii, nu ofera date de identificare a acestora ci monitorizeaza traficul pe site. Utilizare cookie-uri de site-ul trafic.ro
Continut
Continutul site-lui Itinerar.ro sunt informatii generale, turistice si nu trebuie luate ca sfaturi. Desi depune toate eforturile pentru a oferi informatii actualizate, itinerar.ro nu dă nici o asigurare sau garantie cu privire la exactitatea, oportunitatea, sau aplicabilitatea informatiilor cuprinse în continutul acestui site.

Drepturile utilizatorilor
Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă aducem la cunostintă ca aveti urmatoarele drepturi in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001:
Dreptul la informare:
Art. 12. - (1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a căror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
(2) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvăluirea acestora către terti, cel mai tarziu pană in momentul primei dezvăluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusă prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrării.
3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifică, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
Dreptul de acces la date:
Art. 13. - (1) Orice persoana vizată are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvăluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidentă a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
2) Persoana vizată poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in formă scrisă, datată si semnată. In cerere solicitantul poate arăta dacă doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi si de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondentă care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
.........................................................................................
Dreptul de interventie:
Art. 14. - (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
(2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata dacă doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondentă care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
Dreptul de opozitie:
Art. 15. - (1) Persoana vizată are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in formă scrisă, datată si semnată. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).
Declinarea responsabilitătii
Continutul integral al acestui site web este livrat pe baza "ca disponibil", "asa cum este" fara nici o garantie de nici un fel fie expresa, fie implicita, inclusiv, dar nelimitandu-se la, orice garantii de vandabilitate, asociere cu un scop particular, acuratete si non-incalcare. IF Tudose Gheorghe 14 Scaune Casoca nu garanteaza acuratetea, gradul de completitudine, actualitatea sau certitudinea nici unui continut pus la dispozitie prin intermediul acestui site web. Utilizatorii sunt responsabili de verificarea oricarei informatii inainte de a se baza pe aceasta. Utilizarea site-ului web si a continutului disponibil pe acest site web se fac pe răspunderea unica a utilizatorului.
IF Tudose Gheorghe 14 Scaune Casoca isi rezerva dreptul sa modifice, sa corecteze sau sa stearga orice continut de pe acest site web.
IF Tudose Gheorghe 14 Scaune Casoca, in mod special isi declina orice responsabilitate, fie pe baza de contract, delict, neglijenta, responsabilitate stricta sau de alt fel, pentru orice dauna directa, indirecta, incidentala, de consecinta, sau speciala ce rezulta in orice mod legat de accesul sau utilizarea site-ului web.
Conexiunile la site-ul web www.itinerar.ro pot conduce utilizatorii la site-uri web asupra carora IF Tudose Gheorghe 14 Scaune Casoca nu exercita nici un control. IF Tudose Gheorghe 14 Scaune Casoca declina orice responsabilitate pentru orice daune cauzate de continutul uneia sau mai multor site-uri conexate la site-ul itinerar.ro . Utilizatorii sunt responsabili de luarea tuturor masurilor de precautie necesare pentru a asigura ca orice continut pe care il obtin de pe site-ul web este nevirusat. IF Tudose Gheorghe 14 Scaune Casoca nu declara si nu garanteaza ca utilizarea site-ului web va fi neintrerupta sau fara erori si isi declina orice responsabilitate pentru problemele aparute in timpul conectarii la site-ul web sau pentru orice eroare in comunicatii.
Legislatia aplicabilă Prezentele conditii de utilizare a site-ului se supun legislatiei romane. Orice disputa referitoare la validitatea, interpretarea si /sau executarea acestor conditii se va supune jurisdictiei tribunalelor din Buzău, Romania.
Copyright © 2005-- Itinerar.ro - Toate drepturile rezervate - Obiective turistice din Romania Sus